çiy
Büyüt
Bir örümcek ağındaki çiy taneleri. 

Çiy nedir?

Havadaki su buharının soğuyarak su damlası haline gelmiş şeklidir. Sabahleyin yaprakların üstünde yağmurdan arta kalmış gibi parıldayan su damlacıkları çiğden başka bir şey değildir. Bu, havadaki nemin yoğunlaşması sonucu meydana gelen bir olaydır. Geceleri bitkiler gibi çok soğuyan cisimlere dokunan havanın içindeki buhar orada yoğunlaşarak su damlası halini alır. Bunun buz haline gelmiş olanına «kırağı» denir. Bu, bitkiler için çok zararlıdır. Bundan başka ayazlı gecelerde ağaç ve direklerin buzlandığını görürüz ki, buna da «kıraç» denir.

Hava kütlesi içinde belli miktarda nem vardır. Bu nem miktarı sıcaklığa veya basınca bağlı olarak değişiklik gösterir. 10 °C sıcaklıkta ve normal basınçta 1 m 3 hava içindeki su buharı 9,39 gr’dır. Bu miktara havanın doymuş nem miktarı denir. Nem miktarı sıcaklıkla arttığı için bu sıcaklık düşerse (aynı basınç altında) 1 m 3 havada 9,39 gr su buharı bulunamaz. Bir miktar su buharının yoğunlaştığı görülürçiy

çiy

Hava içindeki O 2 molekülleri havanın ısı kaybını çok yavaşlatır. Geceleri toprak havaya göre daha fazla ısı kaybına uğrar. Toprağa değen hava kütlesi yukarılardaki hava kütlesine göre daha düşük sıcaklıktadır. Bu kütlenin taşıyabileceği nem nispeti düşer. Taşıyamayıp bıraktıkları nem yoğunlaşarak küçük su damlacıkları halinde toprak yüzeyi üzerinde kalırlar. Toprak yüzeyinde yoğunlaşan bu su kütleleri çiy’i meydana getirir.

Sözlükte "çiy" ne demek?

1. Havada buğu durumundayken akşamın ve gecenin serinliğiyle yerde ya da bitkilerde toplanan küçük su damlaları, şebnem.

Cümle içinde kullanımı

Çimenlerin üzerindeki çiylerde güneşten düşmüş parlak elmas damlalarını ayaklarıyla ezdi.
- Ö. Seyfettin

Çiy kelimesinin ingilizcesi

[Christ in Youth] n. dew